Reaction to the research on the YD case by CBP Reaction to the research on the YD case by CBP
13/05/2014 News

Reaction to the research on the YD case by CBP

Our reaction to the results of the research on the use of personal data by display advertiser YD, conducted by College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In this article we analyse the case and provide advice on the use of cookies (in Dutch).

Sinds 2011 (dus al voor het in werking treden van de cookiewet) is er door het CBP onderzoek gedaan naar het gebruik van persoonsgegevens door YD. De resultaten hiervan zijn op 13 mei 2014 gepubliceerd. Deze geven een inkijk in de zienswijzen van het CBP. Het kan belangrijk zijn hier kennis van te maken omdat deze informatie richting geeft aan de wijze waarop toestemming gevraagd moet worden voor het gebruik van cookies aan websitebezoekers.

Standpunten en conclusies De standpunten van het CBP baseren zich op de Wbp en de cookiewet. Hoewel deze standpunten nog niet gerechtelijk getoetst zijn kan er van uit worden gegaan dat ze de komende tijd leidend zijn in de discussie omtrent het gebruik van persoonsgegevens in online media. Het CBP beschrijft in de resultaten van het onderzoek de volgende standpunten:

Informatie in tracking-cookies zijn Persoonsgegevens (vereiste voor CBP om hierbij betrokken te zijn); YD heeft dermate veel controle over het gebruik van informatie in cookies (wat ook blijkt uit contracten met partners) dat zij hierdoor de verantwoordelijke van de data werden i.p.v. de verwerker; Hierdoor is YD ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van een opt-in op elke plek waar informatie wordt verzameld, dus op publisher sites (tonen van banner) maar ook de site van adverteerders (indien niet uitsluitend voor afrekening); De toestemming moet gevraagd worden voordat het cookie wordt gezet;

Interpretatie Belangrijkste reden dat juist YD door het CBP nu wordt onderzocht is volgens het rapport het niet vragen van toestemming. Hiermee stelt het CBP dat YD, omdat ze feitelijk controle hebben over de data, mede-verantwoordelijk is voor de verzamelde gegevens en dus voor het vragen van toestemming. Het CBP stelt niet dat YD de enige verantwoordelijke is; de vereiste voor adverteerders om (t.g.v. de cookiewet) toestemming te vragen voor tracking cookies blijft hiermee dus gewoon van kracht. Deze toestemming moet in ieder geval een vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting [zijn] waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Het is dus van belang om niet alleen een opt-out te bieden, maar expliciet om toestemming te vragen in combinatie met een voldoende duidelijke privacy policy die beschrijft welke data er verzameld zal worden en waar die data voor gebruikt wordt.

Data binnen Relay42 Relay42 verzamelt, in tegenstelling tot YD, geen tracking-data voor eigen gebruik. De data in het Relay42 platform wordt apart opgeslagen per adverteerder (en is juridisch eigendom van de adverteerder). Daarnaast wordt bijvoorbeeld geen IP-informatie opgeslagen. Bovendien biedt Relay42 Tag Management uitgebreide mogelijkheden om toestemming op verschillende niveaus in te richten.

Ons advies Het is aan te raden om bij het starten van een samenwerking met bijvoorbeeld retargeting partijen duidelijke afspraken te maken over de data die verzameld zal worden, voor welk doel deze data gebruikt zal worden en waar het eigendom van deze data ligt. Een duidelijk intern beleid met betrekking tot het type data dat gedeeld kan worden, de bewaartermijn en de doelstellingen is in deze ontwikkelingen van groot belang. Daarnaast is het duidelijk dat de cookiewet gehandhaafd wordt en adverteerders – zoals reeds was bekend – toestemming moeten vragen voor het gebruiken van (cookie)informatie.

Relay42 werkt samen met ICTRecht om adverteerders te ondersteunen bij vraagstukken rondom data, privacy-policies en best-practices bij het inrichten van de toestemming binnen het Relay42 Platform. Het is aan te raden om periodiek de policies te herzien en aan te passen aan recente ontwikkelingen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:

Relay42
Tomas Salfischberger
020-3035801
t.salfischberger@relay42.com

ICTRecht
Wouter Dammers
020-6631941
w.dammers@ictrecht.nl